Home Luhak Kepenuhan Gola Suku Di Luhak Kepenuhan Sumber : Buku Sejarah dan Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan

Gola Suku Di Luhak Kepenuhan Sumber : Buku Sejarah dan Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan

535
Gola Suku Di Luhak Kepenuhan Sumber : Buku Sejarah dan Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan

Gola Suku Di Luhak Kepenuhan Sumber : Buku Sejarah dan Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan

Gola Suku Di Luhak Kepenuhan

Sumber : Buku Sejarah dan Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan

 

 1. A.    Gelar-gelar Adat Suku Bangsawan

PUCUK                                                          : JUNTUAN MUDO

INDUK KEPENUHAN HULU                    : MAMAK SUTAN MUNGGOL

INDUK KEPENUHAN TENGAH               : MAMAK TENGKU MUDO

INDUK KEPENUHAN TENGAH               : MAMAK TENGKU SUTAN MAHARAJO

                                                                        ISHAK

INDUK KEPENUHAN HILIR                    : MAMAK TENGKU SUTAN ADIL

(KASIMANG)                                              

INDUK KEPENUHAN HILIR                    : MAMAK TENGKU BOSA

(KASIMANG)                                              

 

INDUK KEPENUHAN HILIR                    : MAMAK MAHARAJO ROKAN

(KASIMANG)                                              

 

 

 

 1. B.       Gelar- gelar Adat Suku Anak Raja-Raja

PUCUK                                                          : DATUK SUTAN IBRAHIM

INDUK KOTA TENGAH                             : MAMAK TONGKU BOSA

MATO-MATO                                               : MAMAK AJO INTAN

                                                                        : MAMAK AJO OMPOLAI

 

INDUK KOTA TENGAH                             : MAMAK AJO NYOMA

MATO-MATO                                               : MAMAK AJO OMEH

                                                                        : MAMAK AJO MUDO

                                                                        : MAMAK AJO NGEDA

                                                                        : MAMAK AJO ISKANDAR MUDO

                                                                        : MAMAK AJO LELO MUDO

 

INDUK TANJUNG ALAM                          : MAMAK MAJO AJO

MATO-MATO                                               : MAMAK AJO OMPOSAH

INDUK KEPAYANG                                   : MAMAK MAJO SOI

MATO-MATO                                               : MAMAK AJO MUDO SATI

 

INDUK G.TANAH/ TJ.ALAM                     : MAMAK MAJO GALAM

MATO-MATO                                               : MAMAK AJO LADIEN

INDUK KOTA TENGAH                             : MAMAK AJO BUJANG

INDUK BUNGA TANJUNG                         : MAMAK MAJO GODANG

INDUK                                                           : MAMAK AJO MANSUR

INDUK                                                           : MAMAK SUTAN SAIDI

 

 

 

 1. C.      Gelar- gelar Adat Suku Nan Soatuih

PUCUK                                                          : DATUK NINDO

TUNGKEK                                                    : DATUK LELO MAJU

INDUK KEPENUHAN HULU                    : MAMAK MAHARAJO LELO

(PEBADARAN)

INDUK KEPENUHAN HULU                    : MAMAK MONTOI AJO

(KAMPUNG BARU)

INDUK KOTA TENGAH                             : MAMAK SOTIO AJO

MATO-MATO                                               : MAMAK MATO- MATO AJO

MATO-MATO                                               : GOMALU SUTAN

MATO-MATO (PEKAN TEBIH)                 : SOI MAHA RAJO

MATO-MATO (PEKAN TEBIH)                 : MAGEK ALAM

MATO-MATO (KEPENUHAN BARAT)    : LUANSU

MATO-MATO (KEP. BARAT MULIA)      : MAO STAN

MATO-MATO (KEPAYANG)                     : AJO POANG

MATO-MATO (KAMPUNG BARU)           : UEK NAN SOTIE

MATO-MATO (TANJUNG ALAM)             : IMAM POANG

MATO-MATO (KASIMANG)                      : LELO GUAU

MATO-MATO (PASIR PANDAK)              : LELO MARAJO

MATO-MATO (SP4)                                     : PANGLIMO SUTAN

MATO-MATO (KAMPUNG BARU)           : NEKA MUDO

 

 

 1. D.      Gelar-gelar Adat Suku Melayu

PUCUK                                                          : DATUK BONDO AUO SAKTI

TUNGKEK                                                    : DATUK SAIH PADUKO

INDUK PASO INDUK KAWASAN               : MAMAK MONTAO LELO

MATO-MATO                                                 : MAMAK MUAH MUDO

                                                                       : MAMAK SUTAN PODUKO

                                                                        : MAMAK MONTI MONTAO

                                                                        : MAMAK KUWANSO BOTUANG

                                                                        : MAMAK TAN BANO

                                                                        : MAMAK MOGEK SUTAN

                                                                        : MAMAK MOGEK BOTUAH

PERWAKILAN INDUK(PEBADARAN)   : MAMAK MAJO SINDO

MATO-MATO                                               : MAMAK PONJA ALAM

                                                                       : MAMAK DAGA ALAM

                                                                        : MAMAK MUAH SAMO

 

PERWAKILAN INDUK (PEKAN TEBIH)   : MAMAK MONTAO MUDO

MATO-MATO                                               : MAMAK KERANI MUDO

                                                                       : MAMAK BONO AJO

                                                                      : MAMAK SOTIO ALAM

                                                                      : MAMAK MANGKUTO ALAM

                                                                     : MAMAK BONAO MUDO

                                                                      : MAMAK KOTIK MAJO

 

PERWAKILAN INDUK(KUBU BARU)    : MAMAK MALIN BANGSO

MATO-MATO                                               : MAMAK KUWANSO TUO

                                                                       : MAMAK KUANSO MUDO

 

PERWAKILAN INDUK(SEI EMAS)         : MAMAK LAKSAMANO PEMANGKU AJO

MATO-MATO                                               : MAMAK MONTAO AJO

                                                                      : MAMAK MONTAO SUTAN

                                                                      : MAMAK MONTAO DUBALANG

 

PERWAKILAN INDUK(PSR.PANDAK)  : MAMAK TUKANG MAJO

MATO-MATO                                               : MAMAK SOIYO SOKATO

                                                                        : MAMAK PONEKA MAJO

 

INDUK PADANG JAO                                : MAMAK MUAH INTAN

MATO-MATO                                               : MAMAK PADO SUTAN

                                                                      : MAMAK BAGINDO SUTAN

                                                                        : MAMAK SOTIE POLAWAN

KURNIO                                                        : IMAM KHOLIFAH

                                                                        : SUTAN KAYO MUAH

 

INDUK TANJUNG PADANG MUDIK      : MAMAK MONTAO KAYO

MATO-MATO                                               : MAMAK MONTI AJO

                                                                        : MAMAK MONTI MUDO

                                                                        : MAMAK MONTI KAYO

                                                                        : MAMAK MONTI POLIMO

                                                                        : MAMAK MONTI DUBALANG

                                                                        : MAMAK SUTAN MAJO

 

INDUK TANJUNG PADANG HILIR        : MAMAK MANGKUTO KAYO

MATO-MATO                                               : MAMAK MOGEK MANGKUTO

                                                                        : MAMAK MOGEK MONAO

                                                                        : MAMAK MOGEK NAN KAYO

 

INDUK KEPALO PADANG                        : MAMAK AJO SUTIDO

MATO-MATO                                               : MAMAK PADUKO SUTAN

                                                                        : MAMAK MONTIKO DUBALANG

                                                                        : MAMAK MURAH ALAM

                                                                        : MAMAK SUTAN PADO

                                                                        : MAMAK RANGKAYO SUTAN

 

INDUK POTAAN                                         : MAMAK PADUKO SUMAJO

MATO-MATO                                               : MAMAK PANGLIMO MUDO

                                                                        : MAMAK DUBALANG MUDO

                                                                        : MAMAK NEKA MUDO

 

INDUK PASIE DUIK                                   : MAMAK BAGINDO KAYO

MATO-MATO                                               : MAMAK NEKA SUTAN

                                                                        : MAMAK SUTAN PADO

 

INDUK ANAK MATO                                 : MAMAK UANG KAYO BUNGSU

MATO-MATO                                               : MAMAK MOGEK SINA

                                                                        : MAMAK MATO ALAM

                                                                        : MAMAK KAYO ALAM

                                                                        : MAMAK POLIMO KAYO

 

INDUK MELAYU TONGAH                      : MAMAK PADUKO AJO

MATO-MATO                                               : MAMAK SOGA ALAM

                                                                        : MAMAK POTO ALAM

 

INDUK MELAYU BOSA                            : MAMAK PADUKO SUNAO

MATO-MATO                                               : MAMAK UANG KAYO SUNAO

                                                                        : MAMAK UANG MUDO SUNAO

                                                                        : MAMAK MOGEK SUNAO

 

 

MELAYU ULAK PATIAN

 1. INDUK PANJANG                                 : MAMAK UANG KAYO MUDO
 2. INDUK BOSA                                         : MAMAK PADUKO BOSA

 

 

 1. E.       Gelar-gelar Adat Suku Kandang Kopuh

PUCUK                                                          : DATUK BIJIANSO

TUNGKEK                                                    : DATUK MANGKUTO SINDO

INDUK USAU                                              : MAMAK AJO NAN GAGAH

MATO-MATO                                               : MAMAK MAJO KAHA

                                                                        : MAMAK MAJO TUO

                                                                        : MAMAK MAJO BUNGSU

MATO-MATO KEP. HULU                           : MAMAK MAJO MUDO HULU

KURNIO                                                        : MAMAK KOTIK TANI

KURNIO                                                        : MAMAK KOTIK TUAH

KURNIO                                                        : MAMAK BILA MANGKUTO

INDUK PADANG  JAO                               : MAMAK BAGINDO ALAM

MATO-MATO                                               : MAMAK BAGINDO SUTAN

KURNIO                                                        : MAMAK GINDO MUDO

 

INDUK TOBIANG TINGGI                          : MAMAK AJO NAN POANG

MATO-MATO                                               : MAMAK SUTAN JOLELO

                                                                        : MAMAK SUTAN LOBIH

 

INDUK SUNGAI KAEH                             : MAMAK MONAO KAYO

MATO-MATO (KOTA TENGAH)               : MAMAK MONTI MUDO

MATO-MATO (KESRA)                              : MAMAK SI AJO MUDO

MATO-MATO (SEI-EMAS)                         : MAMAK MANGKUTO INTAN

MATO-MATO ( SEI ROKAN JAYA)         : MAMAK AJO NAN KUASO

MATO-MATO ( PASIR LIMAU MANIS)  : MAMAK TAN MAJO LELO        

MATO-MATO (TANJUNG ALAM)            : MAMAK MANGKUTO AJO

 

PERWAKILAN INDUK (KAMP. BARU)  : MAMAK PUKASO AJO

                                                                        : MAMAK MONTI KAYO

 

PERWAKILAN INDUK (PEBADARAN)  : MAMAK BIJAKSANO

 

INDUK SONO KAI (PASIR PANDAK)    : NAO KAYO

MATO-MATO (KOTA TENGAH)               : MAMAK NAO SAMO

MATO-MATO (PASIR PANDAK)              : MAMAK MUAH ALAM

MATO-MATO (PASIR PANDAK)              : MAMAK MUAH SAMO

 

INDUK PADANG LAJO                             : MAMAK LAKMANO

MATO-MATO                                               : MAMAK MURAH BUNGSU

MATO-MATO                                               : MAMAKMURAH SAMO

MATO-MATO                                               : MAMAK MURAH SETIO

MATO-MATO                                               : MAMAK MURAH POKASO

MATO-MATO (PEKAN TEBIH)                 : MAMAK MURAH HULU

MATO-MATO (PEKAN TEBIH)                 : MAMAK MURAH KAYO

MATO-MATO (PASIR PANDAK)              : MAMAK MURAH MUDO

MATO-MATO (KASIMANG)                      : MAMAK MURAH HATI

MATO-MATO (GALIAN TANAH)             : MAMAK MURAH BANSU

 

INDUK IKUA PADANG                             : MAMAK AJO NAN KAYO

MATO-MATO                                               : MAMAK PONJO ALAM

                                                                        : MAMAK MURAH BUNGSU

 

INDUK KAMPONG TONGAH                   : MAMAK AJO NAN KOTO

MATO-MATO                                               : MAMAK SETIO ALAM

MATO-MATO                                               : MAMAK LENGGANG ALAM

MATO-MATO                                               : MAMAK RAJO ALAM

MATO-MATO                                               : MAMAK SOI ALAM

MATO-MATO                                               : MAMAK MAJO KAHA

MATO-MATO (PASIR PANDAK)              : MAMAK MALIN MUDO

 

 

 1. F.       Gelar-gelar Adat Suku Moniliang

PUCUK                                                          : DATUK RANGKAYO MAHARAJO

TUNGKEK                                                    : DATUK MONTAO MUDO

INDUK PUTAAN                                         : MAMAK SUMPONO PANDAI

MATO-MATO                                               : MAMAK MOGEK GONTI

INDUK PADANG JAO                                : MAMAK SINGO MAJO TUO

MATO-MATO                                               : MAMAK TAN TUMILANG

                                                                        : MAMAK PANGLIMO TUNGGANG

 

INDUK PASIR PANDAK                            : MAMAK PADUKO LAKSAMANO

INDUK  ANTAU BOMBAN                       : MAMAK MANGKUTO INTAN

INDUK TANJONG BOLUIK                      : MAMAK PADUKO SODEO

MATO-MATO                                               : MAMAK SONTIANG POANG

INDUK MANCIANG                                   : MAMAK SINGO MAJO MUDO

MATO-MATO                                               : MAMAK LELO SUTAN

INDUK PEKAN TEBIH                               : MAMAK MANGKUTO INTAN MUDO

 

 1. G.      Gelar-gelar Adat Suku Pungkuik

PUCUK                                                          : DATUK PADUKO JOLELO

TUNGKEK                                                    : DATUK MANGKUTO INTAN

INDUK KOTA TENGAH                             : MAMAK MALIN SUMPONO

MATO-MATO                                               : MAMAK SOTIO POKASO

 

INDUK SONOKAI (PASIR PANDAK)     : MAMAK MAJO DEO

MATO-MATO                                               : MAMAK SAANG LELO

                                                                        : MAMAK BAGINDO MUDO

 

INDUK KAMP.DAGANG (TJ. ALAM)      : MAMAK TUK SUO MAJO PATI

MATO-MATO                                               : MAMAK TAN PADO

                                                                        : MAMAK MALIN SOIJO

MATO-MATO SEI-EMAS                            : MAMAK SUTAN DU BALANG

 

INDUK KUBU BARU                                 : MAMAK SOTIO KAYO

 

INDUK MUARO KOLUANG (P. TEBIH) : MAMAK RANGKAYO BOSA

MATO-MATO                                               : MAMAK SUTAN MAJO GA’ANG

 

 1. H.      Gelar-  gelar Adat Suku Mais

PUCUK                                                          : DATUK TUMENGGUNG

TUNGKEK                                                    : DATUK RANG KAYO MUDO

INDUK KOTA TENGAH                             : MAMAK MAJO DINDO

MATO-MATO                                               : MAMAK MURAH ALAM

                                                                        : MAMAK GINDO ALAM

                                                                        : MAMAK NODO SUTAN

                                                                        : MAMAK KOTIK MUDO

                                                                        : MAMAK GINDO MUDO

 

INDUK KEPENUHAN HULU                    : MAMAK RANGKAYO SUTAN

MATO-MATO                                               : MAMAK SEDIO POKASO

                                                                        : MAMAK MUDO POKASO

 

INDUK PEBADARAN                                : MAMAK MAJO SUTAN

 

INDUK GALIAN TANAH                          : MAMAK MANGKUTO SOLEH

MATO-MATO                                               : MAMAK MANGKUTO MUDO

 

INDUK PASIR PANDAK                            : MAMAK SUMPONO LELO

MATO-MATO                                               : MAMAK MATO INDO

                                                                        : MAMAK MAJO MUDO

Nb : Saai ini dilakukan penulisan tentang Goladi Luhak Kepenuhan Untuk penyempurnaan, Inok Tomuek Tanganko niupun kami Tampongkan