Home Luhak Kepenuhan Gola Suku Di Luhak Kepenuhan Sumber : Buku Sejarah dan Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan

Gola Suku Di Luhak Kepenuhan Sumber : Buku Sejarah dan Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan

616
Gola Suku Di Luhak Kepenuhan Sumber : Buku Sejarah dan Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan

Gola Suku Di Luhak Kepenuhan Sumber : Buku Sejarah dan Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan

Gola Suku Di Luhak Kepenuhan

Sumber : Buku Sejarah dan Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan

 

 1. A.    Gelar-gelar Adat Suku Bangsawan

PUCUK                                                          : JUNTUAN MUDO

INDUK KEPENUHAN HULU                    : MAMAK SUTAN MUNGGOL

INDUK KEPENUHAN TENGAH               : MAMAK TENGKU MUDO

INDUK KEPENUHAN TENGAH               : MAMAK TENGKU SUTAN MAHARAJO

                                                                        ISHAK

INDUK KEPENUHAN HILIR                    : MAMAK TENGKU SUTAN ADIL

(KASIMANG)                                              

INDUK KEPENUHAN HILIR                    : MAMAK TENGKU BOSA

(KASIMANG)                                              

 

INDUK KEPENUHAN HILIR                    : MAMAK MAHARAJO ROKAN

(KASIMANG)                                              

 

 

 

 1. B.       Gelar- gelar Adat Suku Anak Raja-Raja

PUCUK                                                          : DATUK SUTAN IBRAHIM

INDUK KOTA TENGAH                             : MAMAK TONGKU BOSA

MATO-MATO                                               : MAMAK AJO INTAN

                                                                        : MAMAK AJO OMPOLAI

 

INDUK KOTA TENGAH                             : MAMAK AJO NYOMA

MATO-MATO                                               : MAMAK AJO OMEH

                                                                        : MAMAK AJO MUDO

                                                                        : MAMAK AJO NGEDA

                                                                        : MAMAK AJO ISKANDAR MUDO

                                                                        : MAMAK AJO LELO MUDO

 

INDUK TANJUNG ALAM                          : MAMAK MAJO AJO

MATO-MATO                                               : MAMAK AJO OMPOSAH

INDUK KEPAYANG                                   : MAMAK MAJO SOI

MATO-MATO                                               : MAMAK AJO MUDO SATI

 

INDUK G.TANAH/ TJ.ALAM                     : MAMAK MAJO GALAM

MATO-MATO                                               : MAMAK AJO LADIEN

INDUK KOTA TENGAH                             : MAMAK AJO BUJANG

INDUK BUNGA TANJUNG                         : MAMAK MAJO GODANG

INDUK                                                           : MAMAK AJO MANSUR

INDUK                                                           : MAMAK SUTAN SAIDI

 

 

 

 1. C.      Gelar- gelar Adat Suku Nan Soatuih

PUCUK                                                          : DATUK NINDO

TUNGKEK                                                    : DATUK LELO MAJU

INDUK KEPENUHAN HULU                    : MAMAK MAHARAJO LELO

(PEBADARAN)

INDUK KEPENUHAN HULU                    : MAMAK MONTOI AJO

(KAMPUNG BARU)

INDUK KOTA TENGAH                             : MAMAK SOTIO AJO

MATO-MATO                                               : MAMAK MATO- MATO AJO

MATO-MATO                                               : GOMALU SUTAN

MATO-MATO (PEKAN TEBIH)                 : SOI MAHA RAJO

MATO-MATO (PEKAN TEBIH)                 : MAGEK ALAM

MATO-MATO (KEPENUHAN BARAT)    : LUANSU

MATO-MATO (KEP. BARAT MULIA)      : MAO STAN

MATO-MATO (KEPAYANG)                     : AJO POANG

MATO-MATO (KAMPUNG BARU)           : UEK NAN SOTIE

MATO-MATO (TANJUNG ALAM)             : IMAM POANG

MATO-MATO (KASIMANG)                      : LELO GUAU

MATO-MATO (PASIR PANDAK)              : LELO MARAJO

MATO-MATO (SP4)                                     : PANGLIMO SUTAN

MATO-MATO (KAMPUNG BARU)           : NEKA MUDO

 

 

 1. D.      Gelar-gelar Adat Suku Melayu

PUCUK                                                          : DATUK BONDO AUO SAKTI

TUNGKEK                                                    : DATUK SAIH PADUKO

INDUK PASO INDUK KAWASAN               : MAMAK MONTAO LELO

MATO-MATO                                                 : MAMAK MUAH MUDO

                                                                       : MAMAK SUTAN PODUKO

                                                                        : MAMAK MONTI MONTAO

                                                                        : MAMAK KUWANSO BOTUANG

                                                                        : MAMAK TAN BANO

                                                                        : MAMAK MOGEK SUTAN

                                                                        : MAMAK MOGEK BOTUAH

PERWAKILAN INDUK(PEBADARAN)   : MAMAK MAJO SINDO

MATO-MATO                                               : MAMAK PONJA ALAM

                                                                       : MAMAK DAGA ALAM

                                                                        : MAMAK MUAH SAMO

 

PERWAKILAN INDUK (PEKAN TEBIH)   : MAMAK MONTAO MUDO

MATO-MATO                                               : MAMAK KERANI MUDO

                                                                       : MAMAK BONO AJO

                                                                      : MAMAK SOTIO ALAM

                                                                      : MAMAK MANGKUTO ALAM

                                                                     : MAMAK BONAO MUDO

                                                                      : MAMAK KOTIK MAJO

 

PERWAKILAN INDUK(KUBU BARU)    : MAMAK MALIN BANGSO

MATO-MATO                                               : MAMAK KUWANSO TUO

                                                                       : MAMAK KUANSO MUDO

 

PERWAKILAN INDUK(SEI EMAS)         : MAMAK LAKSAMANO PEMANGKU AJO

MATO-MATO                                               : MAMAK MONTAO AJO

                                                                      : MAMAK MONTAO SUTAN

                                                                      : MAMAK MONTAO DUBALANG

 

PERWAKILAN INDUK(PSR.PANDAK)  : MAMAK TUKANG MAJO

MATO-MATO                                               : MAMAK SOIYO SOKATO

                                                                        : MAMAK PONEKA MAJO

 

INDUK PADANG JAO                                : MAMAK MUAH INTAN

MATO-MATO                                               : MAMAK PADO SUTAN

                                                                      : MAMAK BAGINDO SUTAN

                                                                        : MAMAK SOTIE POLAWAN

KURNIO                                                        : IMAM KHOLIFAH

                                                                        : SUTAN KAYO MUAH

 

INDUK TANJUNG PADANG MUDIK      : MAMAK MONTAO KAYO

MATO-MATO                                               : MAMAK MONTI AJO

                                                                        : MAMAK MONTI MUDO

                                                                        : MAMAK MONTI KAYO

                                                                        : MAMAK MONTI POLIMO

                                                                        : MAMAK MONTI DUBALANG

                                                                        : MAMAK SUTAN MAJO

 

INDUK TANJUNG PADANG HILIR        : MAMAK MANGKUTO KAYO

MATO-MATO                                               : MAMAK MOGEK MANGKUTO

                                                                        : MAMAK MOGEK MONAO

                                                                        : MAMAK MOGEK NAN KAYO

 

INDUK KEPALO PADANG                        : MAMAK AJO SUTIDO

MATO-MATO                                               : MAMAK PADUKO SUTAN

                                                                        : MAMAK MONTIKO DUBALANG

                                                                        : MAMAK MURAH ALAM

                                                                        : MAMAK SUTAN PADO

                                                                        : MAMAK RANGKAYO SUTAN

 

INDUK POTAAN                                         : MAMAK PADUKO SUMAJO

MATO-MATO                                               : MAMAK PANGLIMO MUDO

                                                                        : MAMAK DUBALANG MUDO

                                                                        : MAMAK NEKA MUDO

 

INDUK PASIE DUIK                                   : MAMAK BAGINDO KAYO

MATO-MATO                                               : MAMAK NEKA SUTAN

                                                                        : MAMAK SUTAN PADO

 

INDUK ANAK MATO                                 : MAMAK UANG KAYO BUNGSU

MATO-MATO                                               : MAMAK MOGEK SINA

                                                                        : MAMAK MATO ALAM

                                                                        : MAMAK KAYO ALAM

                                                                        : MAMAK POLIMO KAYO

 

INDUK MELAYU TONGAH                      : MAMAK PADUKO AJO

MATO-MATO                                               : MAMAK SOGA ALAM

                                                                        : MAMAK POTO ALAM

 

INDUK MELAYU BOSA                            : MAMAK PADUKO SUNAO

MATO-MATO                                               : MAMAK UANG KAYO SUNAO

                                                                        : MAMAK UANG MUDO SUNAO

                                                                        : MAMAK MOGEK SUNAO

 

 

MELAYU ULAK PATIAN

 1. INDUK PANJANG                                 : MAMAK UANG KAYO MUDO
 2. INDUK BOSA                                         : MAMAK PADUKO BOSA

 

 

 1. E.       Gelar-gelar Adat Suku Kandang Kopuh

PUCUK                                                          : DATUK BIJIANSO

TUNGKEK                                                    : DATUK MANGKUTO SINDO

INDUK USAU                                              : MAMAK AJO NAN GAGAH

MATO-MATO                                               : MAMAK MAJO KAHA

                                                                        : MAMAK MAJO TUO

                                                                        : MAMAK MAJO BUNGSU

MATO-MATO KEP. HULU                           : MAMAK MAJO MUDO HULU

KURNIO                                                        : MAMAK KOTIK TANI

KURNIO                                                        : MAMAK KOTIK TUAH

KURNIO                                                        : MAMAK BILA MANGKUTO

INDUK PADANG  JAO                               : MAMAK BAGINDO ALAM

MATO-MATO                                               : MAMAK BAGINDO SUTAN

KURNIO                                                        : MAMAK GINDO MUDO

 

INDUK TOBIANG TINGGI                          : MAMAK AJO NAN POANG

MATO-MATO                                               : MAMAK SUTAN JOLELO

                                                                        : MAMAK SUTAN LOBIH

 

INDUK SUNGAI KAEH                             : MAMAK MONAO KAYO

MATO-MATO (KOTA TENGAH)               : MAMAK MONTI MUDO

MATO-MATO (KESRA)                              : MAMAK SI AJO MUDO

MATO-MATO (SEI-EMAS)                         : MAMAK MANGKUTO INTAN

MATO-MATO ( SEI ROKAN JAYA)         : MAMAK AJO NAN KUASO

MATO-MATO ( PASIR LIMAU MANIS)  : MAMAK TAN MAJO LELO        

MATO-MATO (TANJUNG ALAM)            : MAMAK MANGKUTO AJO

 

PERWAKILAN INDUK (KAMP. BARU)  : MAMAK PUKASO AJO

                                                                        : MAMAK MONTI KAYO

 

PERWAKILAN INDUK (PEBADARAN)  : MAMAK BIJAKSANO

 

INDUK SONO KAI (PASIR PANDAK)    : NAO KAYO

MATO-MATO (KOTA TENGAH)               : MAMAK NAO SAMO

MATO-MATO (PASIR PANDAK)              : MAMAK MUAH ALAM

MATO-MATO (PASIR PANDAK)              : MAMAK MUAH SAMO

 

INDUK PADANG LAJO                             : MAMAK LAKMANO

MATO-MATO                                               : MAMAK MURAH BUNGSU

MATO-MATO                                               : MAMAKMURAH SAMO

MATO-MATO                                               : MAMAK MURAH SETIO

MATO-MATO                                               : MAMAK MURAH POKASO

MATO-MATO (PEKAN TEBIH)                 : MAMAK MURAH HULU

MATO-MATO (PEKAN TEBIH)                 : MAMAK MURAH KAYO

MATO-MATO (PASIR PANDAK)              : MAMAK MURAH MUDO

MATO-MATO (KASIMANG)                      : MAMAK MURAH HATI

MATO-MATO (GALIAN TANAH)             : MAMAK MURAH BANSU

 

INDUK IKUA PADANG                             : MAMAK AJO NAN KAYO

MATO-MATO                                               : MAMAK PONJO ALAM

                                                                        : MAMAK MURAH BUNGSU

 

INDUK KAMPONG TONGAH                   : MAMAK AJO NAN KOTO

MATO-MATO                                               : MAMAK SETIO ALAM

MATO-MATO                                               : MAMAK LENGGANG ALAM

MATO-MATO                                               : MAMAK RAJO ALAM

MATO-MATO                                               : MAMAK SOI ALAM

MATO-MATO                                               : MAMAK MAJO KAHA

MATO-MATO (PASIR PANDAK)              : MAMAK MALIN MUDO

 

 

 1. F.       Gelar-gelar Adat Suku Moniliang

PUCUK                                                          : DATUK RANGKAYO MAHARAJO

TUNGKEK                                                    : DATUK MONTAO MUDO

INDUK PUTAAN                                         : MAMAK SUMPONO PANDAI

MATO-MATO                                               : MAMAK MOGEK GONTI

INDUK PADANG JAO                                : MAMAK SINGO MAJO TUO

MATO-MATO                                               : MAMAK TAN TUMILANG

                                                                        : MAMAK PANGLIMO TUNGGANG

 

INDUK PASIR PANDAK                            : MAMAK PADUKO LAKSAMANO

INDUK  ANTAU BOMBAN                       : MAMAK MANGKUTO INTAN

INDUK TANJONG BOLUIK                      : MAMAK PADUKO SODEO

MATO-MATO                                               : MAMAK SONTIANG POANG

INDUK MANCIANG                                   : MAMAK SINGO MAJO MUDO

MATO-MATO                                               : MAMAK LELO SUTAN

INDUK PEKAN TEBIH                               : MAMAK MANGKUTO INTAN MUDO

 

 1. G.      Gelar-gelar Adat Suku Pungkuik

PUCUK                                                          : DATUK PADUKO JOLELO

TUNGKEK                                                    : DATUK MANGKUTO INTAN

INDUK KOTA TENGAH                             : MAMAK MALIN SUMPONO

MATO-MATO                                               : MAMAK SOTIO POKASO

 

INDUK SONOKAI (PASIR PANDAK)     : MAMAK MAJO DEO

MATO-MATO                                               : MAMAK SAANG LELO

                                                                        : MAMAK BAGINDO MUDO

 

INDUK KAMP.DAGANG (TJ. ALAM)      : MAMAK TUK SUO MAJO PATI

MATO-MATO                                               : MAMAK TAN PADO

                                                                        : MAMAK MALIN SOIJO

MATO-MATO SEI-EMAS                            : MAMAK SUTAN DU BALANG

 

INDUK KUBU BARU                                 : MAMAK SOTIO KAYO

 

INDUK MUARO KOLUANG (P. TEBIH) : MAMAK RANGKAYO BOSA

MATO-MATO                                               : MAMAK SUTAN MAJO GA’ANG

 

 1. H.      Gelar-  gelar Adat Suku Mais

PUCUK                                                          : DATUK TUMENGGUNG

TUNGKEK                                                    : DATUK RANG KAYO MUDO

INDUK KOTA TENGAH                             : MAMAK MAJO DINDO

MATO-MATO                                               : MAMAK MURAH ALAM

                                                                        : MAMAK GINDO ALAM

                                                                        : MAMAK NODO SUTAN

                                                                        : MAMAK KOTIK MUDO

                                                                        : MAMAK GINDO MUDO

 

INDUK KEPENUHAN HULU                    : MAMAK RANGKAYO SUTAN

MATO-MATO                                               : MAMAK SEDIO POKASO

                                                                        : MAMAK MUDO POKASO

 

INDUK PEBADARAN                                : MAMAK MAJO SUTAN

 

INDUK GALIAN TANAH                          : MAMAK MANGKUTO SOLEH

MATO-MATO                                               : MAMAK MANGKUTO MUDO

 

INDUK PASIR PANDAK                            : MAMAK SUMPONO LELO

MATO-MATO                                               : MAMAK MATO INDO

                                                                        : MAMAK MAJO MUDO

Nb : Saai ini dilakukan penulisan tentang Goladi Luhak Kepenuhan Untuk penyempurnaan, Inok Tomuek Tanganko niupun kami Tampongkan

- Bertanjak -
Bertanjak
- Pucuk Suku Nan Sepuluh -
Banner Pucuk Suku Nan Sepuluh
- Makna dan Arti Logo -
Banner makna Logo luhak kepenuhan
UMKM Negeri Beradat
UMKM Negeri Beradat
KAI Negeri Beradat
KAI Negeri Beradat
Gssb
Banner gssb
Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
New Poster Luhak Kepenuhan Beradat
Banner Ismail Datuk Montoi
Banner Ismail Datuk Montoi
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Petuah Ketua LAM Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Sambutan Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Sekapur Sirih Mamak Sutan Kayo Moah
Banner Sekapur Sirih
Banner Sekapur Sirih
Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Add
Banner ADD
Banner ADD
One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Buku Super Quotion
Banner Buku Super Quotion
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner LKA Kepenuhan
Banner LKA Kepenuhan