Oman

Piket

Piket   Sumber : FB Suwardi.

Oman ko

  Istilah Oman ko atau Oman Ko wang ponah trent atau tenar di Luhak Kepenuhan tahun 1990 - an.

Terus Sahabat!!

Selain kami bermain2 dilapangan. Kami pun "akur" diruangan dlm membahas permasalahan pertanian.