Home Adat Limo Luhak Gelar Adat 10 Suku Di Luhak Kepenuhan Negeri BERADAT

Gelar Adat 10 Suku Di Luhak Kepenuhan Negeri BERADAT

8,248
Gelar Adat 10 Suku Di Luhak Kepenuhan  Negeri BERADAT

Gelar Adat 10 Suku Di Luhak Kepenuhan Negeri BERADAT

Gelar Adat 10 Suku Di Luhak Kepenuhan  Negeri BERADAT

( Sumber : Buku Sejarah dan adat Istiadat Masyarakat luhak Kepenuhan dan Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat ) 

A.      Gelar-gelar Adat Suku Bangsawan

          PUCUK                                                   :    JUNTUAN MUDO

          INDUK KEPENUHAN HULU                :    MAMAK SUTAN MUNGGOL

          INDUK KEPENUHAN TENGAH           :    MAMAK TENGKU MUDO

                                 INDUK KEPENUHAN TENGAH           :    MAMAK TENGKU SUTAN MAHARAJO ISHAK

          INDUK KEPENUHAN HILIR                 :    MAMAK TENGKU SUTAN ADIL (KASIMANG)

          INDUK KEPENUHAN HILIR                 :    MAMAK TENGKU BOSA (KASIMANG)

          INDUK KEPENUHAN HILIR                 :    MAMAK MAHARAJO ROKAN (KASIMANG)

 

B. Gelar-gelar Adat Suku Anak Raja-Raja

 

          PUCUK                                                   :    DATUK SUTAN IBRAHIM

          INDUK KOTA TENGAH                        :    MAMAK TONGKU BOSA

          MATO-MATO                                         :    MAMAK AJO INTAN

                                                                         :    MAMAK AJO OMPOLAI

          INDUK KOTA TENGAH                        :    MAMAK AJO NYOMA

          MATO-MATO                                         :    MAMAK AJO OMEH

                                                                         :    MAMAK AJO MUDO

                                                                         :    MAMAK AJO NGEDA

                                                                         :    MAMAK AJO ISKANDAR MUDO

                                                                         :    MAMAK AJO LELO MUDO

          INDUK TANJUNG ALAM                     :    MAMAK MAJO AJO

          MATO-MATO                                         :    MAMAK AJO OMPOSAH

          INDUK KEPAYANG                              :    MAMAK MAJO SOI

          MATO-MATO                                         :    MAMAK AJO MUDO SATI

          INDUK G.TANAH/ TJ.ALAM                :    MAMAK MAJO GALAM

          MATO-MATO                                         :    MAMAK AJO LADIEN

          INDUK KOTA TENGAH                        :    MAMAK AJO BUJANG

          INDUK BUNGA TANJUNG                   :    MAMAK MAJO GODANG

          MATO-MATO                                         :

          INDUK                                                    :    MAMAK AJO MANSUR

          MATO-MATO                                         :

          INDUK                                                    :    MAMAK SUTAN SAIDI

          MATO-MATO                                         :

 

C. Gelar-gelar Adat Suku Nan Soatuih

 

          PUCUK                                                   :    DATUK NINDO

          TUNGKEK                                              :    DATUK LELO MAJU

          INDUK KEPENUHAN HULU                :    MAMAK MAHARAJO LELO

                                                                              (PEBADARAN)

          INDUK KEPENUHAN HULU                :    MAMAK MONTOI AJO

                                                                              (KAMPUNG BARU)

          INDUK KOTA TENGAH                        :    MAMAK SOTIO AJO

          MATO-MATO                                         :    MAMAK MATO- MATO AJO

          MATO-MATO                                         :    GOMALU SUTAN

          MATO-MATO (PEKAN TEBIH)             :    SOI MAHA RAJO

          MATO-MATO (PEKAN TEBIH)             :    MAGEK ALAM

          MATO-MATO (KEPENUHAN BARAT)     :     LUANSU

          MATO-MATO (KEP. BARAT MULIA) :    MAO STAN

          MATO-MATO (KEPAYANG)                :    AJO POANG

          MATO-MATO (KAMPUNG BARU)       :    UEK NAN SOTIE

          MATO-MATO (TANJUNG ALAM)        :    IMAM POANG

          MATO-MATO (KASIMANG)                 :    LELO GUAU

          MATO-MATO (PASIR PANDAK)          :    LELO MARAJO

          MATO-MATO (SP4)                               :    PANGLIMO SUTAN

          MATO-MATO (KAMPUNG BARU)       :    NEKA MUDO

 

D. Gelar-gelar Adat Suku Melayu

 

          PUCUK                                                   : DATUK BONDO AUO SAKTI

          TUNGKEK                                              : DATUK SAIH PADUKO

          INDUK PASO INDUK KAWASAN        : MAMAK MONTAO LELO

          MATO-MATO                                         : MAMAK MUAH MUDO

                                                                         : MAMAK SUTAN PODUKO

                                                                         : MAMAK MONTI MONTAO

                                                                         : MAMAK KUWANSO BOTUANG

                                                                         : MAMAK TAN BANO

                                                                         : MAMAK MOGEK SUTAN

                                                                         : MAMAK MOGEK BOTUAH

          PERWAKILAN INDUK(PEBADARAN)     : MAMAK MAJO SINDO

          MATO-MATO                                         : MAMAK PONJA ALAM

                                                                         : MAMAK DAGA ALAM

                                                                         : MAMAK MUAH SAMO

          PERWAKILAN INDUK (PEKAN TEBIH)   : MAMAK MONTAO MUDO

          MATO-MATO                                         : MAMAK KERANI MUDO

                                                                         : MAMAK BONO AJO

                                                                         : MAMAK SOTIO ALAM

                                                                         : MAMAK MANGKUTO ALAM

                                                                         : MAMAK BONAO MUDO

                                                                         : MAMAK KOTIK MAJO

          PERWAKILAN INDUK(KUBU BARU) : MAMAK MALIN BANGSO

          MATO-MATO                                         : MAMAK KUWANSO TUO

                                                                         : MAMAK KUANSO MUDO

          PERWAKILAN INDUK(SEI EMAS)       : MAMAK LAKSAMANO PEMANGKU AJO

          MATO-MATO                                         : MAMAK MONTAO AJO

                                                                         : MAMAK MONTAO SUTAN

                                                                         : MAMAK MONTAO DUBALANG

          PERWAKILAN INDUK(PSR.PANDAK) : MAMAK TUKANG MAJO

          MATO-MATO                                         : MAMAK SOIYO SOKATO

                                                                         : MAMAK PONEKA MAJO

          INDUK PADANG JAO                           : MAMAK MUAH INTAN

          MATO-MATO                                         : MAMAK PADO SUTAN

                                                                         : MAMAK BAGINDO SUTAN

                                                                         : MAMAK SOTIE POLAWAN

          KURNIO                                                 : IMAM KHOLIFAH

                                                                         : SUTAN KAYO MUAH

          INDUK TANJUNG PADANG MUDIK   : MAMAK MONTAO KAYO

          MATO-MATO                                         : MAMAK MONTI AJO

                                                                         : MAMAK MONTI MUDO

                                                                         : MAMAK MONTI KAYO

                                                                         : MAMAK MONTI POLIMO

                                                                         : MAMAK MONTI DUBALANG

                                                                         : MAMAK SUTAN MAJO

          INDUK TANJUNG PADANG HILIR     : MAMAK MANGKUTO KAYO

          MATO-MATO                                         : MAMAK MOGEK MANGKUTO

                                                                         : MAMAK MOGEK MONAO

                                                                         : MAMAK MOGEK NAN KAYO

          INDUK KEPALO PADANG                   : MAMAK AJO SUTIDO

          MATO-MATO                                         : MAMAK PADUKO SUTAN

                                                                         : MAMAK MONTIKO DUBALANG

                                                                         : MAMAK MURAH ALAM

                                                                         : MAMAK SUTAN PADO

                                                                         : MAMAK RANGKAYO SUTAN

          INDUK POTAAN                                   : MAMAK PADUKO SUMAJO

          MATO-MATO                                         : MAMAK PANGLIMO MUDO

                                                                         : MAMAK DUBALANG MUDO

                                                                         : MAMAK NEKA MUDO

          INDUK PASIE DUIK                              : MAMAK BAGINDO KAYO

          MATO-MATO                                         : MAMAK NEKA SUTAN

                                                                         : MAMAK SUTAN PADO

          INDUK ANAK MATO                            : MAMAK UANG KAYO BUNGSU

          MATO-MATO                                         : MAMAK MOGEK SINA

                                                                          : MAMAK MATO ALAM

                                                                         : MAMAK KAYO ALAM

                                                                         : MAMAK POLIMO KAYO

          INDUK MELAYU TONGAH                  : MAMAK PADUKO AJO

          MATO-MATO                                         : MAMAK SOGA ALAM

                                                                         : MAMAK POTO ALAM

          INDUK MELAYU BOSA                        : MAMAK PADUKO SUNAO

          MATO-MATO                                         : MAMAK UANG KAYO SUNAO

 

                                                                         : MAMAK UANG MUDO SUNAO

                                                                         : MAMAK MOGEK SUNAO

          MELAYU ULAK PATIAN

          1. INDUK PANJANG                             : MAMAK UANG KAYO MUDO

          2. INDUK BOSA                                     : MAMAK PADUKO BOSA

 

E. Gelar-gelar Adat Suku Kandang Kopuh

 

          PUCUK                                                   : DATUK BIJIANSO

          TUNGKEK                                              : DATUK MANGKUTO SINDO

          INDUK USAU                                        : MAMAK AJO NAN GAGAH

          MATO-MATO                                         : MAMAK MAJO KAHA

                                                                         : MAMAK MAJO TUO

                                                                         : MAMAK MAJO BUNGSU

          MATO-MATO KEP. HULU                    : MAMAK MAJO MUDO HULU

          KURNIO                                                 : MAMAK KOTIK TANI

          KURNIO                                                 : MAMAK KOTIK TUAH

          KURNIO                                                 : MAMAK BILA MANGKUTO

          INDUK PADANG JAO                           : MAMAK BAGINDO ALAM

          MATO-MATO                                         : MAMAK BAGINDO SUTAN

          KURNIO                                                   : MAMAK GINDO MUDO

          INDUK TOBIANG TINGGI                      : MAMAK AJO NAN POANG

          MATO-MATO                                           : MAMAK SUTAN JOLELO

                                                                           : MAMAK SUTAN LOBIH

          INDUK SUNGAI KAEH                           : MAMAK MONAO KAYO

          MATO-MATO (KOTA TENGAH)            : MAMAK MONTI MUDO

          MATO-MATO (KESRA)                           : MAMAK SI AJO MUDO

          MATO-MATO (SEI-EMAS)                      : MAMAK MANGKUTO INTAN

          MATO-MATO ( SEI ROKAN JAYA)        : MAMAK AJO NAN KUASO

          MATO-MATO ( PASIR LIMAU MANIS)  : MAMAK TAN MAJO LELO

          MATO-MATO (TANJUNG ALAM)          : MAMAK MANGKUTO AJO

          PERWAKILAN INDUK (KAMP. BARU)   : MAMAK PUKASO AJO

                                                                              : MAMAK MONTI KAYO

 

          PERWAKILAN INDUK (PEBADARAN)    : MAMAK BIJAKSANO

          INDUK SONO KAI (PASIR PANDAK)       : NAO KAYO

          MATO-MATO (KOTA TENGAH)               : MAMAK NAO SAMO

          MATO-MATO (PASIR PANDAK)               : MAMAK MUAH ALAM

          MATO-MATO (PASIR PANDAK)               : MAMAK MUAH SAMO

          INDUK PADANG LAJO                             : MAMAK LAKMANO

          MATO-MATO                                             : MAMAK MURAH BUNGSU

          MATO-MATO                                             : MAMAKMURAH SAMO

          MATO-MATO                                              : MAMAK MURAH SETIO

          MATO-MATO                                              : MAMAK MURAH POKASO

          MATO-MATO (PEKAN TEBIH)                 : MAMAK MURAH HULU

          MATO-MATO (PEKAN TEBIH)                 : MAMAK MURAH KAYO

          MATO-MATO (PASIR PANDAK)               : MAMAK MURAH MUDO

          MATO-MATO (KASIMANG)                      : MAMAK MURAH HATI

          MATO-MATO (GALIAN TANAH)             : MAMAK MURAH BANSU

          INDUK IKUA PADANG                             : MAMAK AJO NAN KAYO

          MATO-MATO                                              : MAMAK PONJO ALAM

                                                                              : MAMAK MURAH BUNGSU

          INDUK KAMPONG TONGAH                   : MAMAK AJO NAN KOTO

          MATO-MATO                                             : MAMAK SETIO ALAM

          MATO-MATO                                             : MAMAK LENGGANG ALAM

          MATO-MATO                                             : MAMAK RAJO ALAM

          MATO-MATO                                             : MAMAK SOI ALAM

          MATO-MATO                                             : MAMAK MAJO KAHA

          MATO-MATO (PASIR PANDAK)               : MAMAK MALIN MUDO

 

F. Gelar-gelar Adat Suku Moniliang

 

          PUCUK                                                        : DATUK RANGKAYO MAHARAJO

          TUNGKEK                                                  : DATUK MONTAO MUDO

          INDUK PUTAAN                                        : MAMAK SUMPONO PANDAI

          MATO-MATO                                             : MAMAK MOGEK GONTI

          INDUK PADANG JAO                                : MAMAK SINGO MAJO TUO

          MATO-MATO                                             : MAMAK TAN TUMILANG

                                                                              : MAMAK PANGLIMO TUNGGANG

          INDUK PASIR PANDAK                            : MAMAK PADUKO LAKSAMANO

          INDUK ANTAU BOMBAN                         : MAMAK MANGKUTO INTAN

          INDUK TANJONG BOLUIK                       : MAMAK PADUKO SODEO

          MATO-MATO                                             : MAMAK SONTIANG POANG

          INDUK MANCIANG                                   : MAMAK SINGO MAJO MUDO

          MATO-MATO                                             : MAMAK LELO SUTAN

          INDUK PEKAN TEBIH      &

- Bertanjak -
Bertanjak
- Pucuk Suku Nan Sepuluh -
Banner Pucuk Suku Nan Sepuluh
- Makna dan Arti Logo -
Banner makna Logo luhak kepenuhan
UMKM Negeri Beradat
UMKM Negeri Beradat
KAI Negeri Beradat
KAI Negeri Beradat
Gssb
Banner gssb
Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
New Poster Luhak Kepenuhan Beradat
Banner Ismail Datuk Montoi
Banner Ismail Datuk Montoi
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Petuah Ketua LAM Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Banner Petuah Ketua Lam Rohul
Sambutan Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Banner Ketua LKA Kepenuhan
Sekapur Sirih Mamak Sutan Kayo Moah
Banner Sekapur Sirih
Banner Sekapur Sirih
Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Banner Buku Luhak Kepenuhan Negeri Beradat
Add
Banner ADD
Banner ADD
One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Banner One Day One Juz
Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur
Banner Rumah Tahfidz Kepenuhan Timur

POPULER

Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Gerakan Negeri Beradat
Banner Buku Super Quotion
Banner Buku Super Quotion
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner Lam Kabupaten ROkan Hulu
Banner LKA Kepenuhan
Banner LKA Kepenuhan